Workshop på Mellbystrandföreningens Hökagården – tillsammans mot övergödning av sötvatten och hav

Plats Mellbystrand
Datum och tid 28 november, 18:00-20:30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Hushållningssällskapet Halland och Kattegatts kustvattenråd bjuder till en infokväll med fokus på förbättrad vattenkvalitet.

Kvällen inleds med en föreläsning av Jens Ratcovich, Länsstyrelsen Skåne som handlar om stödsystemen för miljöförbättrande åtgärder så som multifunktionella våtmarker.
Det finns möjlighet att få träffa experter på våtmarksrådgivning, åtgärdsbidrag, biologisk mångfald, samt win-win lösningar så som bevattningsdammar och utjämningsmagasin.
Vi visar fiffiga kartverktyg som hjälper dig att lokalisera markfuktighet, skyddad natur, modellerade flödeslinjer, dikningsföretag mm på din mark.

Anmälan senast 23 november till
Lea Schneider: tel. 035–46505; e-post: lea.schneider@hushallningssallskapet.se
https://www.facebook.com/LEVAKattegatt/ 

Datum: 28 november 2019 (tisdag)
Tid: kl. 18.00-20.30
Alla är välkomna!
Kattegatts kustvattenråd bjuder på fika, och workshoppen är kostnadsfri.
Lokal: Hökagården, Mellbystrand.

2019.11.28_Worshop Hökagården_Inbjudan