Workshop med Veronica Skytt, Filtmakeriet: Ullsortering för textila användningsområden

Plats Skellefteå
Datum och tid 19 oktober

När: Lördag-Söndag den 19-20 oktober 2019 | Var: Stiftsgården, Skellefteå

Det här blir en workshop med fokus på ullens olikheter och möjligheter. Vi kommer arbeta nära ullen och lära känna den på ett högst personligt plan. Alla har på ett eller annat sätt en relation till ull och den kommer vi utgå ifrån då vi diskuterar, sorterar och förbereder ullen för tvätt, beredning och vidare förädling. Alla händer kommer vara verksamma och alla sinnen närvarande. Vi kommer förhoppningsvis sortera mycket medhavd ull av varierande karaktär och blanda praktiskt arbetet med teoretiska övningar som ger tid åt eftertanke. Ull är ett stort ämne, vi kommer samtala om hela beredningsprocessen från val av råmaterial till färdig produkt. Att låta spinna egen ull till garn är inte så svårt, konsten ligger i att känna till ullen egenskaper i kombination med vilka möjligheter som finns i dagsläget att bereda den för att uppnå önskat resultat. Kanske är de så att man har bara en ullsort i sitt eget stall och behöver komplettera med ull från en annan gård för att uppnå sina textila önskemål. Om ullen inte passar till garn för hantverksändamål eller är svår att spinna vad kan man göra med den då? Vad passar ullen bäst till? Garn, kardflor, ullstoppning eller nålfilt för tovning? De och mycket annat kommer vi jobba med under helgen. Att ta vara på sin ull i samarbete med andra är roligt och bidrar i många fall till goda långsiktigt hållbara samarbetet mellan människor, djur och natur.

Dagens ullspinnerier bär på varsin historia, har olika maskiner och erfarenheter samt handlag och sätt att tolka ull på. De i sin tur leder till att man sorterar och bereder ullen på olika sätt. Vår
förhoppning är att helgens arbete resulterar i en gemensam fiberblandning till ett ”ULLiHOP garn” för beredning hos Filtmakeriet och vidare förädlig enskilt eller gemensamt på något vis!

Avgift: Avgift för medverkan i projektet ULLiHOP, privat medfinansiering, 600 kr
Upplysningar om medhavd ull och anmälan av specialkost. Anmäl dig senast den 10 oktober till Helene Skogqvist 070-343 42 54 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se