Workshop kring ekonomi, prissättning, försäljning och marknad

Plats Åbrånets limousin
Datum och tid 4 april, 09.30-16.00

ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull.

10.00-11.00 Företag i samverkan, samarbetsavtal, ekonomisk förening, enskild firma, aktiebolag. Susanne Engman, Hushållningssällskapet

11.00-12.00 Digital marknadsföring, vad fungerar och vad fungerar inte? Joel Forsberg, Mera Media

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 Att prata för varan, storytelling har blivit en viktig parameter ur försäljningsperspektiv, Pelle Johansson, Hushållningssällskapet

14.00-14.45 Samarbeten för nya jobb på landsbygden, olika former av företagsstöd, Marika Linder, Länsstyrelsen Västerbotten

14.45-15.30 Kaffe, diskussion och reflektion från dig som deltagare, vad vill du veta mer om?

Pris: Projektmedfinansiering 200 kr exkl. moms, kostnad för mat 150 kr tillkommer

Anmälan senast 25 mars till Helene Skogqvist 070-343 42 54 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se – Vi hälsar dig välkommen till projektet ULLiHOP där vi vill höra just dina synpunkter!