Workshop för jordbrukare: Hur mår din jord?

Plats Digitalt
Datum och tid 23 mars, 10.30–12.00
Arrangör Projektet Tepåsar berättar (eng. TeaTales) - ett samarbete mellan Umeå universitet, Hushållningssällskapet och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Formas.

När jorden mår bra, växer grödorna bättre. Att värna jord- och markhälsan är därför avgörande för en hållbar matproduktion. Nu bjuder Umeå universitet, Hushållningssällskapet och Vetenskap & Allmänhet in till tre online-workshoppar för dig som är jordbrukare och vill förstå din jord bättre och lära sig mer om mark- och jordhälsa med en enkel och billig metod.

I en välmående jord samspelar mängder av organismer i ett balanserat ekosystem. Tepåseindex (tea bag index, TBI) är ett enkelt och billigt sätt att undersöka hur olika faktorer påverkar jord- och markhälsan.

Metoden är lätt att använda: Tepåsar grävs ner i jorden, får ligga några månader, och grävs sedan upp igen. Genom att väga tepåsarna före och efter tiden i jorden går det att dra slutsatser om hur organiskt material bryts ner på just den här platsen.

Med hjälp av tusentals frivilliga har forskarna bakom TBI-metoden genom medborgarforskning skapat en världskarta över jordens nedbrytningsförmåga. Se till exempel ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Tepåseförsöket. Nu ska kartan vidareutvecklas till ett kraftfullt online-verktyg som jordbrukare kan använda för att undersöka sin jord och fatta beslut om hur den bäst ska användas och vårdas.

Vill du vara med och utveckla verktyget och samtidigt lära dig mer om jordhälsa? Vi söker nu jordbrukare till vår utvecklingsgrupp.

Som deltagare får du

• Kompetensutveckling om jord- och markhälsa med experter på området
• Material för att själv undersöka nedbrytningsprocessen med hjälp av TBI-metoden
• Möjlighet att påverka verktygets innehåll och utformning så att det motsvarar dina behov
• Nätverka och diskutera med andra jordbrukare
• Vara med och samskapa i ett unikt medborgarforskningsprojekt.

Gruppen kommer att träffas online vid tre tillfällen à 90 minuter, under mars–oktober 2022. Varje tillfälle innehåller en föreläsning med inbjuden expert, samtal med forskare, samt gruppdiskussioner med andra jordbrukare. Max 12 deltagare, anmälningsformulär finns längst ned på sidan.

Tid

Det första mötet äger rum den 23 mars kl. 10:30–12:00 och gästas av Håkan Wallander, professor i markbiologi och miljövetenskap vid Lunds universitet och författare till flera populärvetenskapliga böcker om jord.

Kontakt

Vid frågor, kontakta Fredrik Brounéus, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

Om projektet

Tepåsar berättar (eng. TeaTales) pågår från december 2021 till augusti 2023 och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Hushållningssällskapet och den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Formas.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig till den digitala workshoppen den 23 mars

Ladda ner inbjudan som pdf