Webmöte om Markägarsamverkan

Plats Webmöte
Datum och tid 12 januari, 19.00
Arrangör Lima-Transtrands Hushållningsgille i samverkan med Föreningen Svenskt Fjälljordbruk

 

Medlemmar i Lima-Transtrands Hushållningsgille inbjudes till

Webmöte om Markägarsamverkan

Föreningen Svenskt Fjälljordbruk inbjuder till webmöte över Zoom för markägare angående markägarsamverkan. Fokus på möjligheterna till samverkan kring Leder och Spår.

Tid:                Onsdag den 12 januari eller torsdag den 13 januari 2022, kl. 19.00.

Två identiska mötesarrangemang, välj det datum som passar bäst.

Plats:            Webmöte över Zoom. Weblänk skickas ut inför aktuellt möte till de anmälda.

Anmälan:      Till Svenskt Fjälljordbruk: mountainagri.sweden@hotmail.com.

Ev frågor:     Mejla eller ring Kristian Olofsson, kristian.olofsson@outlook.com, tel. 070-69 62 924.

Ytterligare förhandsinformation inför webmötet skickas till de som anmält sig.

Mötet innehåller information och diskussion med presentation av Sven-Erik Hammar, Funäsfjällens Ledbolag, utifrån exemplet med markägarsamverkan i västra Härjedalen kring leder och spår för skoter, skidor och cykel. Teori, praktiska lösningar och erfarenheter.

Medverkan av Sara Klockervold, Funäsfjällens Markägarförening.

Vid intresse kommer det att erbjudas möjlighet för uppföljande mötesaktivitet med besök från Funäsfjällens Ledbolag för fördjupning kring dessa frågor lokalt hemma hos Er senare i vinter – under förutsättning att det inte kommer nya begränsningar för att ordna fysiska möten.

Denna inbjudan går ut till ett antal parter i Jämtland, Härjedalen och övre Dalarna. De flesta av Er är vidtalade sedan tidigare. Tidigare aviserade fysiska introduktionsmöte har dragit ut på tiden, och vi tar nu därför initiativet till dessa webmöten som inledande aktivitet.

Det är preliminärt diskuterat möjligheten att genomföra detta som gruppsammankomster med möjlighet till webuppkoppling på några orter, bland annat Lima, Sälen, Järpen och Krokom.
Vi ser gärna att fler arrangerar gruppsammankomster, vilket dels underlättar samverkans­diskussion, dels också ger deltagarna möjlighet att direkt stämma av det lokala intresset för en uppföljande lokal mötesaktivitet senare i vinter.

Välkomna!

Styrelsen
Lima-Transtrands Hushållningsgille

 

Föreningen Svenskt Fjälljordbruk (interim)

En nationell samverkansplatsform och intressesammanslutning med fokus på framtiden för det svenska fjäll­jordbruket och en hållbar utveckling i fjällbygderna. Syftet är att verka för en utveckling av fjäll­jordbrukets och fjällböndernas roll och möjligheter i lokal och regional utveckling med utgångspunkt från fjällbondekulturen som levande kulturarv samt lokalt brukarsamhälle utifrån konventionen om biologisk mångfald (CBD) och vad som formuleras i artiklarna 8(j) och 10(c). Denna samverkan är ett initiativ av några regionala ideella aktörer i det svenska fjällområdet, från Dalarna till Norrbotten.