Webbutbildning: Sparsam körning

Plats Webbutbildning
Datum och tid 31 mars, 10-12

Två timmar, kl 10-12
Ljud via telefon, bilder via Internet
Kursen godkänd av KRAV, efter kursen får du ett kursintyg.
Pris: 950 kr (Medlemskap i Hushållningssällskap i AB, C, D, T, U, W eller X län ger 10 % rabatt)

Torsdag den 31 mars kl 10-12. Nästa chans sista torsdagen i april, förutsatt tillräckligt intresse.
Begränsat antal platser.
Frågor och anmälan via gunnar.hadders@hushallningssallskapet.se, alt. 0705-56 40 66.