Webbutbildning: HACCP

Plats Webbutbildning
Datum och tid 12 april, 15.00-16.00

Kursen ger grundläggande kunskaper i hur  ett HACCP-system byggs upp.

Kursinnehåll:

  • Faror i livsmedelsproduktion
  • Grundförutsättningar för hygienisk produktion
  • De 7 HACCP-principerna
  • Genomförande av faroanalys
  • Utformning av HACCP-plan
  • Utformning av rutiner för egenkontroll
  • Skriftligt prov

Förkunskaper/Diplom: Grundkurs i livsmedelshygien eller motsvarande. Diplom utfärdas efter genomgången kurs.

Tid: Utbildningen omfattar 4 kurstillfällen som hålls den 12, 14, 18, 20 april kl. 15.00-16.00

Plats: Hemma vid din dator

Avgift: 2000 kr exkl. moms.

Anmälan senast 5 april, till karin.bergkvist@hushallningssallskapet.se eller mobil: 0727-130700