Webbutbildning: Grundkurs i Livsmedelshygien

Plats Webbutbildning
Datum och tid 12 april, 9.00-10.00

Utbilda dig hemma vid din dator!

Kursen riktar sig till dig som arbetar med mat; produktion/tillagning, distribuering, servering, försäljning mm. Som livsmedelsföretagare lyder du under livsmedelslagen och ansvarar för att den mat du producerar är säker för konsumentens hälsa. Ett sätt att säkerställa detta är att du och din personal har genomgått utbildning i livsmedelshygien.

Kursinnehåll:

·         Lagstiftning och kontroll

·         Egenkontroll och rutiner

·         Matförgiftningar

·         Faror, mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena

·         HACCP, faroanalys

·         Kunskapsprov

Förkunskaper/Diplom: Inga förkunskaper krävs. Diplom utfärdas efter genomgången kurs.

Kursen består av 6 delar.

Datum: 12, 13, 14, 19 och 20, 21 april 2016, kl. 9-10 samtliga tillfällen!

Kostnad: 2 500 kr exkl. moms.

Anmälan senast: 2 mars, till karin.bergkvist@hushallningssallskapet.se eller mobil: 0727-130700, anmälan är bindande.