Webbkurs om mellangrödor

Plats Valfri
Datum och tid 28 januari, 18.00–20.30
Arrangör HS Konsult AB

Välkommen på en webbkurs om insåningsteknik, sortval, försöks- och forskningsresultat.  

 

Utdrag ur programmet
• Försöksresultat, insåningstekniker och datum för sådd
• Beta mellangrödor på hösten
• Val av arter och strategier för insådd
• Forskningsresultat från SLU-försök

Tid
Torsdag 28 januari 2021, klockan 18.00–20.30

Medverkande från Hushållningssällskapet
Petter Ström, Camilla Söderberg, Louise Ryberg och Ylva Andersson

Anmälan
Senast den 25 januari via länken. 

Kontakt
Ylva Andersson, ylva.andersson@hushallningssallskapet.se, 073-336 76 69 

Kursen utförs på uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län, finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Antalet platser är begränsat.