Webbinarium om allmänkemikalier

Plats Digitalt
Datum och tid 5 november, 13.00
Arrangör Jordbruksverket

HIR-rådgivare Victoria Tönnberg på HIR Skåne presenterar en litteraturstudie om ett antal allmänkemikalier vid ett webbinarium den 5 november.

Allmänkemikalier är en grupp ämnen av skiftande ursprung som kan användas mot vissa skadedjur och sjukdomar på odlade växter. Victoria Tönnberg och Christina Winter har på uppdrag av Jordbruksverket gått igenom det underlag som legat till grund för ansökningarna till allmänkemikalierna lecitin, natriumbikarbonat, nässelextrakt, solrosolja, sukros, vassle och åkerfräkenextrakt. Syftet med litteraturstudien var att titta närmare på effektivitetsutvärderingarna i studierna som ansökningarna baserades på. Sammanställningen är en möjlig utgångspunkt för att bedöma ämnenas användbarhet i svensk trädgårdsproduktion. Rapporten kommer att publiceras av Jordbruksverket.

Ta chansen att diskutera användningen av allmänkemikalier och ge input till fortsatt arbete kring hur vi kan använda dem i odlingen!

Program:
Kort inledning
Litteraturstudie allmänkemikalier Victoria Tönnberg
Frågestund

Kursen är på Skype den 5 november och börjar kl. 13:00 och slutar kl. 14:00.
Anmäl dig senast den 2 november – klicka här för anmälan