Webbinarie-serie för HIR Västra; Tema Skadegörare Tema Vall

Datum och tid 27 januari, 19.00 - 20.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra för HIR kunder respektive Företags/Temamedlemmar

Inbjudan till Hushållningssällskapet Västras HIR kunder respektive Företags/Temamedlemmar

I väntan på att kunna ses på fysiska träffar och fältvandringar bjuder vi in våra HIR-kunder till 2 st digitala föreläsningspass.

Tema skadegörare – Tema vall

 

 

27 januari 19:00-20.00 – Tema skadegörare

Både svamp- och insektsangrepp i rapsen ökar. Utifrån försök och erfarenheter diskuterar vi skadebild och vilka behandlingsnetton vi kan förvänta oss.

Nematoder kommer ofta lite i skymundan bland andra skadegörare och tillskrivs ofta områden med lättare jord och mycket vårsäd. En ny avhandling visar att problemen kan vara minst lika stora i höstvete på lerjord.

Medverkar gör:
Gunilla Berg Växtskyddscentralen Skåne
Ulf Axelsson Hushållningssällskapet Västra
Ebba Hellstrand Hushållningssällskapet Västra

 

9 februari 19:00-20.00 – Tema Vall

Genomgång av senaste årets vallförsök, bland annat etablering av klöver på hösten.

Molybden i grovfoder

Medverkar gör:
Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad
Ulf Axelsson Hushållningssällskapet Västra
Hanna Johansson Hushållningssällskapet Västra

 

Kontakt: Emma Lübeck e-post » 0511-248 43

Föreläsningarna sker via Teams och länk skickas senast kl 13 samma dag som webbinariet.
Uppkoppling kommer att kunna ske från 18:30 så att passen kan börja kl 19:00.

Anmäl genast eller senast kl 12 dagen före webbinariet!

Välkommen med din anmälan!