Webbinarie-serie för HIR Västra; Ogräs – Skadegörare – Vall

Datum och tid 9 februari, 19.00 - 20.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra för HIR kunder respektive Företags/Temamedlemmar

Inbjudan till Hushållningssällskapet Västras HIR kunder respektive Företags/Temamedlemmar

I väntan på att kunna ses på fysiska träffar och fältvandringar bjuder vi in våra HIR-kunder till 3 st digitala föreläsningspass.

Tema ogräs – Tema skadegörare – Tema vall

 

 

20 januari 19.00-20.00 – Tema ogräs

Vi fokuserar på nya och/eller svårbekämpade ogräs där bekämpningsalternativen oftast är få och risken för resistensutveckling är stor till exempel renkalve, sandlosta och hönshirs. Hur hanterar vi problemen på kort och lång sikt.

Medverkar gör:
Rickard Andersson Växtskyddscentralen, tidigare HIR-rådgivare i Skåne.
Jakob Eriksson Hushållningssällskapet Västra
Martin Niklasson Hushållningssällskapet Västra

 

27 januari 19:00-20.00 – Tema skadegörare

Både svamp- och insektsangrepp i rapsen ökar. Utifrån försök och erfarenheter diskuterar vi skadebild och vilka behandlingsnetton vi kan förvänta oss.

Nematoder kommer ofta lite i skymundan bland andra skadegörare och tillskrivs ofta områden med lättare jord och mycket vårsäd. En ny avhandling visar att problemen kan vara minst lika stora i höstvete på lerjord.

Medverkar gör:
Gunilla Berg Växtskyddscentralen Skåne
Ulf Axelsson Hushållningssällskapet Västra
Ebba Hellstrand Hushållningssällskapet Västra

 

9 februari 19:00-20.00 – Tema Vall

Genomgång av senaste årets vallförsök, bland annat etablering av klöver på hösten.

Molybden i grovfoder

Medverkar gör:
Ola Hallin Hushållningssällskapet Sjuhärad
Ulf Axelsson Hushållningssällskapet Västra
Hanna Johansson Hushållningssällskapet Västra

 

Kontakt: Emma Lübeck e-post » 0511-248 43

Föreläsningarna sker via Teams och länk skickas senast kl 13 samma dag som webbinariet.
Uppkoppling kommer att kunna ske från 18:30 så att passen kan börja kl 19:00.

Anmäl genast eller senast kl 12 dagen före webbinariet!

Välkommen med din anmälan!