Webbföreläsning: Hur blir man mathantverkare?

Plats Digitalt, via Microsoft teams
Datum och tid 26 april, 10.00
Arrangör Blekinge hushållningsgille

Blekinge Hushållningsgille inbjuder till
Webbföreläsning: Hur blir man mathantverkare?

26:e april 10.00- ca 11.00 digitalt via Teams

Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för utveckling av mathantverk.
Föreläsare är Anna Berglund som arbetar med ett par av Eldrimners utbildningar samt är samordnare för Fokuslän Blekinge under 2021. Anna berättar om Eldrimners utbildningar, verksamhet samt om vad som är aktuellt inom mathantverksvärlden just ni i allmänhet och i samarbetet med Fokuslän Blekinge i synnerhet.

Seminariet är kostnadsfritt!

Anmälan senast 19 april till info.h@hushallningssallskapet.se eller
0480-156 70. Vi behöver ditt namn, adress, telenr och e-post. Efter anmälan skickar vi en länk till Teams.

Kontakt: Hanna Berntsson, 073-5369620, berntsson.hanna@gmail.com