Webbinarium-Hur mår min jord?

Plats Digitalt, via Microsoft teams
Datum och tid 23 november, 9.30- 12.30
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med greppa näringen

Genom medel från Greppa Näringen har vi rådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge utvärderat Jordbruksverkets nya app. ”Hur mår min jord?”
Vi har grävt provgropar på fem olika skiften och filmat detta. På webbinariumet presenterar vi filmerna från våra grävningar och slutsatser från vår utvärdering av appen.
Vår växtodlingsrådgivare Mikael Olofsson berättar också om ämnet markpackning.

Tid: 23 november, via Microsoft Teams, kl. 09.30-12.30

Anmälan: Emma Persson, 072-381 5370