Visning av Öjebyn Agro Parks demonstrationsodlingar

Plats Öjebyn Agro Park
Datum och tid 10 september, 13-16
Arrangör Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Nära Mat, Länsstyrelsen i Norrbotten

Välkommen till visning av Öjebyn Agro Parks demonstrationsodlingar med Hanh Huynh och Elisabeth Öberg. Upptäck vad du kan odla i norr!

På Öjebyn Agro Park pågår ett två-årigt samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Nära Mat, Länsstyrelsen i Norrbotten. I demonstrationsodlingarna finns 100-tals sorter på olika odlingssystem vars syfte är att visa på möjligheter med odling av grönsaker och bär i Norrbotten. Med mångfald och stor variation av både gamla och nya sorter är vår förhoppning att väcka intresse hos besökarna och inspirera till ökad odling och konsumtion av närodlade grönsaker och bär i Norrbotten. Vi behöver fler odlare!

Du som är etablerad odlare eller funderar på att starta trädgårdsföretag är välkommen på visning den 10 september på Öjebyn Agro Park. Hanh Huynh, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten och Elisabeth Öberg, Nära Mat – Länsstyrelsen i Norrbotten medverkar vid visningen och efterföljande samtal kring odlingsteknik, växtskydd, försäljning och marknad.

ANMÄLAN SENAST 8 SEPTEMBER | För anmälan och information:
Hanh Huynh, 073-076 00 75 eller hanh.huynh@hushallningssallskapet.se

Varmt välkomna!
Hanh Huynh och Elisabeth Öberg