Vill du utvecklas som arbetsgivare?

Plats Karlstad
Datum och tid 10 december, 9.00 - 14.00

 

Lantbrukare i Värmland!
Vill du utvecklas som arbetsgivare?

Inbjudan till nätverksträffar under 2021 och 2022

Uppstart fredagen 10 december i Karlstad

För er lantbrukare i Värmland som vill utvecklas som arbetsgivare bjuder vi nu in till att deltaga i nätverksträffar under 2021–2022. Nätverksträffarna finansieras av Jordbruksverket inom projektet ”Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland” och deltagandet är kostnadsfritt. Vi planerar för cirka 5 nätverksträffar med uppstart fredagen den 10 december kl. 09.00-14.00 på Hushållningssällskapets kontor i Karlstad.
Vi avslutar träffen med gemensam lunch.

På nätverksträffarna kommer vi ta upp frågor kring ledarskap, personalledning, arbetsgivarrollen, kommunikation, företagsstyrning och arbetsmiljö.

Anmälan senast den 3 december
Till bengt.andreson@hushallningssallskapet.se
eller 070-829 09 31

Läs mer….Fler kurser och ytterligare information från Hushållningsssällskapet Västra/ Ekonomi  (pdf) »