Vill du undvika söndertrampade beten?

Plats Lövsta
Datum och tid 17 maj, 10.00-13.00

Kom på fältvandring och titta på försök som visar hur du slipper söndertrampade beten. På plats finns även Eva Salomon, forskare vid JTI, som är med och driver de två försök vi ska titta på. Försöken går ut på att ta reda på hur man med olika underlag eller med rätt sorts växter kan minska trampskadorna i beteshagen.

Tid: 10.00 – 13.00

Plats: Lövsta forskningscentrum

Program:

10.00 Samling vid kostallet på Lövsta

Eva berättar om och visar de olika försöken ute på betena. Ni får gärna komma med frågor och funderingar kring era beten och vad ni kan göra för att förbättra dem.

13.00 Avslut och hemfärd

Praktiska detaljer:

Ingen anmälan krävs och aktiviteten är kostnadsfri. Vi får låna gummistövlar av Lövsta (för att minska risken för smittspridning). Kläder efter väder, då vi är utomhus hela tiden.

Vägbeskrivning:

E4 norr och söder ifrån: Sväng av mot väg 282 Almunge. Kör på väg 282 i 19,7 km följ sedan skylt mot Lövsta. Parkering finns vid kostallet. Väster ifrån: väg 282 mot Uppsala. Kommer ni från Nord väst så kör ni väg 273, sväng mot Almunge och väg 282, i Almunge kör ni väg 282 mot Uppsala, följ sedan skylt mot Lövsta.

Mer vägbeskrivning hittar du här:

https://www.slu.se/fakulteter/vh/institutioner/lovsta/kontakt/

Hjärtligt välkomna!

Frida Hedin, 0727-419 414

Mia Lindkvist, 0706-481 941
Hushållningssällskapet

 

 

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2014-2020 och finansieras av EU-medel genom Länsstyrelsen i Uppsala län