Vill du få bättre koll på dina pengar?

Plats Digitalt
Datum och tid 9 mars, Kl 9-12
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

Passa på att gå en digital snabbkurs i lantbruksekonomi hos oss!
Vi erbjuder kurs för lantbrukare i likviditetsplanering, där vi ger tips
på hur du bättre planerar ditt företags likviditet, ett återkommande
problem för de flesta företagare.
På kursen går vi igenom hur man kan använda likviditetsbudgeten för
att bättre hantera likviditetsproblem. Vi tar även upp budgetering som
ett medel för att utveckla företaget och för att få ett bättre
beslutsunderlag.
Kursen vänder sig både till dig som är nystartare eller är aktiv
lantbrukare.
Målet med kursen är att du som företagare ska:
– ha kunskap om hur man budgeterar och varför
– förstå dina förutsättningar att utveckla företaget
– bättre kunna hantera finansiella svängningar och förändringar

När?
Del 1: den 9 mars
kl 9-12
Del 2: den 11 mars
kl 10-12

Avgift
Kursen är finansierad av landsbygdsprogrammet.
Vi kommer att ta 500 kronor (ex moms) i deltagaravgift.

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta Elenore, 0703- 73 36 22, elenore.wallin@hushallningssallskapet.se