Vill du bli bättre på att styra din ekonomi?

Plats Se information. Varierade datum.
Datum och tid 28 oktober, 9.00 -16.00
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

 

Vill du bli bättre på att styra din ekonomi?
Vill du få pengarna att räcka längre?

Då är heldagskursen likviditetsplanering och budgetering något för dig.

På kursen går vi igenom hur du kan använda likviditetsbudget för att bättre planera ditt företags likviditet och ekonomi. Vi går igenom hur man gör en budget och hur man kan använda den. Kursdeltagarna får möjlighet att öva och arbeta med exempel eller egen budget. Vi tar även upp budgetering som ett medel för att utveckla företaget och för att få ett bättre beslutsunderlag.

Var och när 2022

Vänersborg   Kursen var den 24 oktober
Skara             27 oktober
Karlstad        28 oktober

Plats: Hushållningssällskapet Västras kontor på respektive ort. Se adresser »

Tid: 9.00-16.00. Lunch ingår.

Kursledare
Niklas Eriksson i Skara, Charlotte Svensson i Vänersborg och Bengt Andréson i Karlstad, samtliga ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra.

Kontakt
Vänersborg: charlotte.svensson@hushallningssallskapet.se 076-830 19 24
Skara: niklas.eriksson@hushallningssallskapet.se 072-725 88 11
Karlstad: bengt.andreson@hushallningssallskapet.se 070-829 09 31

Pris
Deltagaravgift 500 kr exkl. moms.

Kursen är delfinansierad av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.