Evenemang

Vildsvinskonferens

Välkommen till en vildsvinskonferens i Halland! Den 23 oktober är det dags för en heldag med fokus på vildsvin och närliggande ämnen. Vi får lyssna till flera spännande föredrag, ta del av intressanta utvecklingsprojekt och se den nya vildsvinsappen.

Preliminärt program

Nuläge gällande vildsvin
– Statistik, sjukdomar och nyheter.

Effektiv vildsvinsförvaltning
– Naturvårdsverket informerar om sitt uppdrag från regeringen att ta fram en åtgärdsplan för effektiv vildsvinsförvaltning.

Drönare och viltkameror

– Skrämsel av fåglar och klövvilt med hjälp av drönare – Flox Robotics AB, HH Innovation AB
– Metoder för att skrämma vildsvin från växande gröda – Agro Sörmland
– Inventering av vilt med hjälp av drönare – Agro Sörmland och flox Robotics AB
– Inventering av vildsvinsskador i gröda – SLU
– Utvärdering av skrämselmetoder – Agro Sörmland
– Inventering av vildsvin med viltkamera – Jägareförbundet och SLU

Vildsvinsappen
– Visning av Sveriges första vildsvinsapp för informationsspridning och kommunikation som tagits fram av Ahla Mossens vilthägn, Jägareförbundet Halland, Länsstyrelsen i Hallands län och Hushållningssällskapet Halland.

Panelsamtal
– Hur kan jägare, uppsamlingscentraler och vilthanteringsanläggningar öka kvaliteten vid tillvaratagande av vildsvinskött? Samtal mellan representanter från vilthanteringsanläggning, Länsstyrelse och Jägareförbundet.

Vilt som resurs
– I media får vi ofta bilden av vildsvin och gås som ett problem – dessa djur är också ett fantastiskt livsmedel. Lyssna till kocken som berättar hur vi kan tillaga vildsvin och gås på bästa sätt.

Flygning av drönare
– Flygning av drönare dagtid och i mörker tillsammans med Flox Robotics AB.

Anmälan

Välkommen med din anmälan! Konferensen är kostnadsfri men om du får förhinder behöver du avboka senast en vecka innan konferensen, annars tar vi ut en no-show avgift på 300 kr ex moms.

 

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden