Vi lagar ”Kurdisk” mat – Lokala Hushållningssällskapet Överkalix

Plats Meddelas senare
Datum och tid 26 oktober
Arrangör Lokala Hushållningssällskapet Överkalix

Under ledning av Shapol.
Kostnad: medlem 100 kr, icke medlem 150 kr.
Se kommande annonser under hösten angående anmälan (inkl.lokal och tid).
Väl mött önskar vi i styrelsen!