Ventilation och klimatisering i djurstallar – Fulltecknad

Plats Digitalt
Datum och tid 11 februari, 08.30-12.00
Arrangör HIR Skåne

En kurs om hur ventilation och klimatisering i ett djurstall fungerar och påverkar djur- och stallmiljön m.m.

Kursen hålls av HIR Skåne som har mångårig erfarenhet av ventilation och klimatisering i djurstallar. Tillfälle ges att lära sig utföra egna enklare stallmiljöundersökningar. Kursen kommer främst behandla mekanisk ventilation.

Innehåll

  • Djurens behov – Ventilationsbehov, termisk komfort – vikten av rätt styrning och dimensionering för god stall- och djurmiljö samt energibesparing, minskad ammoniakavgivning
  • Olika ventilations- och värmeinstallationer – utformning, kapacitet, placering etc. för reducerad ammoniakavgång, god djurmiljö
  • Energibesparande åtgärder – underhåll, styrning, kapacitet
  • Visning av hur olika miljöparametrar kan mätas i stall (NH3, CO2, T, rf, luftrörelser/rökgasstudier, lufthastigheter) samt dess påverkan på miljö och klimat

Kursen genomförs via videolänk (Teams) som efter anmälan skickas ut via mejl tillsammans med användarinstruktioner.

Program kommer

Plats: Teams

Datum och tid: 11 februari, 08.30—12.00

För mer information kontakta Nils Helmersson nils.helmersson@hushallnigssallskapet.se

Anmälan

Kursen är fulltecknad.

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne