Ventilation, klimat och energi i grisstallar – inställd

Datum och tid 23 november, 9-15
Arrangör HIR Skåne

Välkommen till en intressant dag med fokus på ventilation, klimat och energi i grisstallar! Kursen presenterar olika ventilationstekniker och lösningar för att skapa ett bra klimat för djuren, minska miljöpåverkan men samtidigt skapa ett energieffektivt stall med en lägre driftkostnad.  

Vi avslutar dagen med genomgång av ventilation och FarmOnline-konceptet med  säljare från SKOV.

Program

08.30-08.45 Mingel med fika

08.45-11.30 Föreläsningar med byggrådgivare Ida Truedsson och Sofia Lindman Larsson samt energirådgivare Nils Helmersson från HIR Skåne

    • Djurens behov – ventilation och termisk komfort
    • Ventilation och klimatisering
    • Energibesparande åtgärder

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.00 Ventilation och genomgång av FarmOnline med säljare från SKOV

14.00 Avslutning

Plats: Hushållningssällskapet i Skepparslöv, Kristianstad eller digitalt via Teams

Datum och tid: 23 november kl. 8.30-14.00

Kostnad: 150 kr per person för lunch och fika, faktureras i första hand

Kontakt: För mer information kontakta Sofia Lindman Larsson, sofia.lindman.larsson@hushallningssallskapet.se alt. tel 010 476 22 29.

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 november genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅÅÅMMDD-XXXX
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se

     

Akti­viteten är delfinan­sierad med EU-medel via Länsstyrel­sen i Skåne