Ventilation i häststall

Plats Digitalt
Datum och tid 19 oktober, 09.00
Arrangör HIR Skåne

Funderar du på att bygga häststall? Eller förändra ventilationen i befintligt stall? Välkommen på snabbkurs i ventilation!

 

Hästar ställer stora krav på stallmiljön. Vikten av frisk luft till samtliga hästar i stallet är central vid byggnation.

Under timmen beskrivs olika ventilationsprinciper och deras för- och nackdelar. Vi går igenom olika exempel på hur stallmiljön kan göras bättre i ett befintligt stall, men även vikten av att i ett tidigt skede bestämma ventilationssystem vid nybyggnation. Stallventilation är komplext och något helt annat än ventilation i våra bostadshus, skolor, lagerlokaler etc.

Även stallets placering på gården diskuteras. Förutom till djurhälsan är ventilation också kopplat till vår miljö på flera andra sätt, t.ex. vad gäller ammoniakavgång och energiförbrukning.

 

Föreläsare: Ida Truedsson. Kontakta mig vid frågor. Tel: 010 476 22 24

ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Kostnad: Gratis!

Anmäl senast: 17 oktober 2022

     

Skåne Anmälan - Ventilation i häststallar

Anmäl dig senast den 17 oktober genom att fylla i dina uppgifter nedan. Klicka på Skicka för att slutföra din anmälan.
  • ÅÅMMDD-XXXX
  • Gatuadress, postnr och postort
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna skicka uppdateringar och information om kursen, men lämnas även vidare till Länsstyrelsen och Jordbruksverket vid redovisning av aktiviteten. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta hirskane@hushallningssallskapet.se