Ventilation i häststall

Plats Digitalt
Datum och tid 19 oktober, 09.00
Arrangör HIR Skåne

Funderar du på att bygga häststall? Eller förändra ventilationen i befintligt stall? Välkommen på snabbkurs i ventilation!

 

Hästar ställer stora krav på stallmiljön. Vikten av frisk luft till samtliga hästar i stallet är central vid byggnation.

Under timmen beskrivs olika ventilationsprinciper och deras för- och nackdelar. Vi går igenom olika exempel på hur stallmiljön kan göras bättre i ett befintligt stall, men även vikten av att i ett tidigt skede bestämma ventilationssystem vid nybyggnation. Stallventilation är komplext och något helt annat än ventilation i våra bostadshus, skolor, lagerlokaler etc.

Även stallets placering på gården diskuteras. Förutom till djurhälsan är ventilation också kopplat till vår miljö på flera andra sätt, t.ex. vad gäller ammoniakavgång och energiförbrukning.

 

Föreläsare: Ida Truedsson. Kontakta mig vid frågor. Tel: 010 476 22 24

ida.truedsson@hushallningssallskapet.se

Kostnad: Gratis!

Anmäl senast: 17 oktober 2022