Växtodlingsträff, Skara

Plats Skara
Datum och tid 16 november, 19:00
Arrangör Skånings-Valle Gille

host_IMG_4155

Nu kan vi summera årets säsong och planera inför 2016. På träffarna kommer såväl årets försöksresultat som andra aktuella växtodlingsfrågor att diskuteras.

Måndag 16 november på Hushållningssällskapet i Skara

Deltar gör rådgivare från Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Alla välkomna utan anmälan.