Växtodlingsträff Stora Segerstad naturbrukscentrum

Plats Stora Segerstad naturbrukscentrum Reftele
Datum och tid 9 december, kl 9.30-15.30

Det är dags att se fram emot odlingssäsongen 2023. Välkommen till en växtodlingsträff för konventionella och ekologiska producenter.

Vi får det senaste från sortförsöken och diskuterar sortval för såväl ekologisk som konventionell produktion. Vi tittar på resultat från försök med biostimulanter, diskuterar konventionella och ekologiska gödslingsstrategier. Under en del av dagen delar vi upp oss i en ekologisk och en konventionell grupp.

Förläsare är Ida Milton och Andreas Svensson från Hushållningssällskapet samt Christoph Hochmuth från Länsstyrelsen.

Kostnadsfritt

Sista anmälningsdag:06 dec 2022  till ida.milton@hushallningssallskapet.se eller andreas.svensson@hushallnigssallskapet.se