Växtodlingsträff i Vara

Plats Folkhögskolan, Vara
Datum och tid 30 november, 19:00
Arrangör Barne-Laske Gille

forsok_webb_smalare

Nu kan vi summera årets säsong och planera inför 2017. På träffarna kommer såväl årets försöksresultat som andra aktuella växtodlingsfrågor att diskuteras.

Program

Sort/kväve-försök höstvete och korn
Olika kväveformer, olika tidpunkter för N till höstvete

Lönade sig årets svampbekämpning?

DON, sortskillnader i havre, vår- och höstvete

Mer ekologisk spannmål

Fosforstrategi

Hur tacklar vi de ökande problemen med gräsogräsen?

Mindre bekämpningsmedel i vattendragen

 

Som vanligt bjuds det på fika till självkostnadspris!

Medverkan av Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet.

Välkomna!
Ingen anmälan, bara kom!