Växtodlingsträff, Falköping (fd Gillesträffar)

Plats Falköping
Datum och tid 4 februari, 10:30-14

Välkommen på växtodlingsträff! Vi presenterar resultat från säsongens försök och ger dig förutsättningarna för 2019. Vi kommer till Vänersborg, Vara, Falköping, Töreboda, och Länghem, se datum nedan. Dessa fem träffar ersätter tidigare års gillesträffar. OBS att det är två olika program. Det kommer att serveras mat på samtliga ställen, kom därför ihåg att anmäla dig i tid!

Program Vänersborg, Vara och Töreboda

Växtskydd
– Tillväxtreglering under olika förutsättningar
– Svampbekämpning 2018, vilka erfarenheter tar vi med oss?
– Vad händer om glyfosat försvinner?
– Stora angrepp av trips 2018, lönade sig en bekämpning?

Växtnäring
– Kvävestrategier och kväveformer, stor skillnad mellan olika produkter
– Optimal kvävegödsling till olika sorter, försök i höstvete och vårkorn
– Gödslingstidpunkter till höstraps för säker effekt och små förluster
– Höga restkvävenivåer i marken efter skörd 2018

Vatten
– Tillskottsbevattning till spannmål
– Vad säger regelverket?

Program Falköping och Länghem

Vall
– Kvävegödslingsstrategi till vall, erfarenheter från 2018
– Olika vallsorters konkurrensförmåga, vilka blandningar har klarat torkan bäst?
– Vallsortprovning

Utfodring
– Lärdomar från 2018
– Grovfoderstrategier, hur nyttjar vi foder på bästa sätt
– Växtnäring och växtskydd
– Redovisning av spannmålsförsöken, gödsling och bekämpning

Datum och tid

Vänersborg, 28 januari kl 17-20:30 på Quality Hotel
Kaffe + fralla. Anmälan senast 24 januari

Vara, 30 januari kl 8:30-12 på Folkhögskolan
Frukost. Anmälan senast 25 januari

Falköping, 4 februari kl 10:30-14 i Åsle Tå 
Lunch. Anmälan senast 29 januari

Töreboda, 7 februari kl 10:30-14 på Naturbruksskolan, sal A1
Lunch. Anmälan senast 4 februari

Länghem, 8 februari kl 10:30-14 på Rådde Gård
Lunch. Anmälan senast5 februari

 

Anmälan

Eftersom mat kommer att serveras behöver vi veta hur många som kommer. Anmälan görs via e-post eller SMS. Skriv ortens namn och antal personer i ditt meddelande. Tyvärr kan vi inte skicka ut bekräftelse på er anmälan.

Maten är till självkostnadspris och betalas av var och en på plats.

• SMS till: 070-534 86 09
• E-post till: nina.goos@lansstyrelsen.se

I samarbete med Länsstyrelsen, Rådgivarna, Europeiska Unionen och Greppa Näringen.