Växtodlingsträff, Grästorp

Plats Grästorp
Datum och tid 26 november, 19:00
Arrangör Åse-Viste Gille

host_IMG_4155

Nu kan vi summera årets säsong och planera inför 2016. På träffarna kommer såväl årets försöksresultat som andra aktuella växtodlingsfrågor att diskuteras.

Torsdag 26 november på Logården, Grästorp

Deltar gör rådgivare från Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Alla välkomna utan anmälan.