Växtodlingsträff, Luttra

Plats Luttra, Falköping
Datum och tid 23 november, 19:00
Arrangör Falbygdens Gille

host_IMG_4155

Nu kan vi summera årets säsong och planera inför 2016. På träffarna kommer såväl årets försöksresultat som andra aktuella växtodlingsfrågor att diskuteras.

Måndag 23 november i Luttra Bygdegård

Deltar gör rådgivare från Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Alla välkomna utan anmälan.