Växtodlingsträff, Götene

Plats Götene
Datum och tid 19 november, 19:00
Arrangör Kinne Gille

host_IMG_4155

Nu kan vi summera årets säsong och planera inför 2016. På träffarna kommer såväl årets försöksresultat som andra aktuella växtodlingsfrågor att diskuteras.

Torsdag 19 november i Centrumhuset, Götene

Deltar gör rådgivare från Hushållningssällskapet och Länsstyrelsen.

Alla välkomna utan anmälan.