Potatiskurs

Plats Kumla
Datum och tid 9 mars, 9:30-15:30

I samarbete med Andreas Kronhed, Lovanggruppen och Länsstyrelsen i Örebro, bjuder vi er potatisodlare i Mellansverige till en gemensam potatiskurs. Vi tror att det kan bli en fördel för er odlare att få höra föreläsare med olika erfarenhet och kanske även olika åsikter! Samtidigt som det blir en mötesplats för er att träffa kollegor i branschen.

Program

09.30   Samling med fika och presentation

10,00   Programmet startar. Avbrott görs för lunch och bensträckare

  • Redovisning lagringsprojekt i Östergötland under lagringssäsongen 2013-2014, på uppdrag av Svensk Potatis. Lager av olika konstruktion och ventilation från bl.a. Tolsma, AgriVent, Mooij och ”Alf”, med och utan kyl, jämförs i praktiskt bruk. Andreas
  • Prognossystem för bladmögel. Inför säsongen finns det möjlighet att testa Norska VIPS och Danska Skimmelstyrning på flera platser. Åsa
  • Droppbevattning i potatis, är det något att hålla på med?
    Försök och visioner kombineras med egna erfarenheter från säsongen 2015. Andreas, Sverker och/eller Fredrik Pettersson.
  • Redovisning av pågående kaliumförsök/demo samt nordiska växtnäringsförsök. Försök och visioner kombineras med egna erfarenheter. Åsa .
  • Genomgång av tillgången på växtskyddsmedel och ev. begränsningar gås igenom. Förslag på strategi 2016 presenteras. Andreas.
  • Vad är skalmissfärgning? Silverskorv, svartpricksjuka eller något annat? Åsa.
  • Aktuell information från deltagande firmor

~15.00   Avslut och kaffe

 

Kostnad
250 kr exkl moms/person för fika fm, em och lunch. Kursen finansieras via Landsbygdsprogrammet och är därmed kostnadsfri

Anmälan senast den 4 mars till:
Åsa Rölin 0730-50 00 44
asa.rolin@hushallningssallskapet.se

 

Varmt Välkomna önskar
Åsa Rölin och Andreas Kronhed