Vattenhushållning- tema bevattningsdammar och vattendomar

Plats Karlskrona
Datum och tid 22 november, 13-18

Trygga din skörd i framtiden- att anlägga damm och använda bevattning

Trygga sin egen vattenförsörjning och göra miljönytta genom att utnyttja näringsrikt överskottsvatten och använd vattnet effektivt till bevattning under torra perioder.

 

Anmälan

Läs mer