Vattendragsvandring vid Djuran

Plats Värsås
Datum och tid 8 oktober, 12-14:30

 

Samling vid Tingshuset i Värsås för lunch och vidare transport uppströms vattendraget.

Program

  • Få inspiration till ditt engagemang för rent vatten
  • Träffa åtgärdssamordnarna i området
  • Hör om projekten i Tidans avrinningsområde
  • Vi tittar på siktdjup och gräver gropar
  • Vi pratar om fältåtgärder som kan minska övergödning
  • Vad kan Greppa Näringen erbjuda för rådgivning?
  • Hur ser en fosfordamm ut och vad är 2-stegsdike?

Medverkande
Sofia Kämpe, Torpet lantbruk,
Maria Höier, Hushållningssällskapet
Morgan Johansson, Naturvårdsgruppen AB

Anmälan senast 4 oktober
Sofia Kämpe via SMS 0733-10 78 69

Vi bjuder på enklare lunch!

I samarbete med EU, Greppa Näringen och Havs och Vattenmyndigheten.