Västra Värmlands Hushållningsgilles landsbygdsdag och plöjningstävling

Plats Hajom
Datum och tid 8 oktober, 11.00
Arrangör Västra Värmlands Hushållningsgille

Välkommen till landsbygdsdag och plöjningstävling i Hajom

Första kända plöjningstävlingen i Sverige arrangerades av Hushållningssällskapet i Värmland 1836 och den senaste den 2 oktober 2022 av Västra Värmlands Hushållningsgille, hos Carl-Olov Sjöstedt på en åker vid Järnskogs hembygdsgård.

Landsbygdsdagen består av mer än en plöjningstävling för seniorer. Veterantraktorer plöjer, maskinfirmor och försäljare av lokala produkter finns på plats. Hembygdsföreningen serverar Nävgröt och fläsk, kaffeservering m.m.

Datum: 8 oktober
Tid: kl.11
Plats: Hos Calle Sjöstedt i Hajom
Evenemanget är kostnadsfritt.

Kontakt: Ronny Yngvesson ronny.y@telia.com 0705-768075