Odla poppel och hybridasp, fältvandring

Plats Lövånger
Datum och tid 29 augusti, 13:30-16:30

Välkomna till fältvandring om att odla poppel 0ch hybridasp som energiskog – godkänd som gröda, energiskog på åkermark.

Plats: Västanbyn, Lövånger mellan Umeå och Skellefteå

Hitta: Markering vid avtagsvägen och E4. Se karta i inbjudan som pdf.
Koordinater : 64.337080, 21.232738
Eller följ länk: https://kartor.eniro.se/m/WMA1y

Läs inbjudan som pdf (inkl karta och vägvisning)

Vi tittar på 8 årig plantering med poppel och hybridasp samt salix, vårtbjörk, gran och sibirisk lärk som jämförelse. Diskussion om produktion och odling.

Information om nytt nordligare plantmaterial för poppel, ”Snow Tiger”, Anneli Adler, SweTree Technologies AB

Genomgång stödregler vid åkerplantering.

Anmälan om deltagande senast torsdagen den 24 augusti till:

per-ove.persson@hushallningssallskapet.se
Frågor till Per-Ove Persson 0511 – 248 60

Välkomna!  
Per-Ove Persson

 Träffarna finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
 EU_grund