Vårmöte angående marknadsutsikter och produktionsförutsättningar för 2022

Plats Kungsporten Huskvarna ,även möjlighet att medverka digitalt
Datum och tid 19 april, kl:13-15

Hushållningssällskapet bjuder i samarbete med Lantmannaklubben i Jönköpings län in till vårmöte med fokus på att mötas, prata och diskutera produktionsförutsättningarna för 2022.

Under de senaste månaderna har läget för framförallt djurproducenterna blivit tufft och behovet att diskutera detta är stort. På mötet kommer deltagare från Lantmännen, Svenskafoder, Landshypotek och Jordbruksverket finnas på plats för att vi ska få inspel om marknadsläget för foder, insatsvaror, kapital mm. Dessutom kommer Hushållningssällskapet presentera lönsamhetskalkyler och lönsamhetens utveckling för olika produktionsgrenar.
Begränsat antal fysiska platser. Det finns möjlighet att delta digitalt.
Anmälan görs senast skärtorsdag 14/4 kl 11 00 till 036-39 88 70 eller till
ann-christin.karlsson@hushallningssallskapet.se
Varmt välkomna!

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID