Vårmarknad

Plats Stråtjära
Datum och tid 27 maj, 11.00-15.00
Arrangör Skog-Lingbo Hushållningsgille

 

Inbjudan till medlemmar i Skog-Lingbo Hushållningsgille och övriga intresserade

Vårmarknad med försäljning av sticklingar, plantor, mathantverk mm

Tid:          Lördagen den 27 maj, kl. 11-15.

Plats:      S:t Staffans hus, Stråtjära. Bord både ute och inne. Servering.

Kostnad: 60 kronor per bord för icke medlem, medlemmar gratis.

Upplysningar och anmälan till Eva Fresk, tel. 073-033 80 82.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Skog-Lingbo Hushållningsgille