Rapsdag på Lagmanstorp, Vara

Plats Vara
Datum och tid 2 maj, 17:00

IMG_4272_m

Etableringsförsöket fortsätter även i år. Sju olika etableringsmetoder jämförs samt fyra olika metoder för snigelbekämpning.

Rapsförsöket 2016 blev mycket lyckat och visade på stort intresse från både lantbrukare och företag. Skördarna skilde en del mellan de olika etableringsmetoderna 2016 men i nettointäkt så skilde de olika metoderna väldigt lite. Försöket fortsätter även i år med ytterligare en etableringsteknik samt fyra olika led för snigelbekämpning.

Etableringsmetoderna
• Plöjning + Rapid
• Kultivator + Rapid
• Kultivator + Biodrill
• Carrier XL + Biodrill
• HE-VA
• Claydon
• Plöjning + Cameleon

Passa på att besöka det mycket lyckade och uppskattade försöket även i år!

Vi bjuder på korv med bröd.

I samarbete med Västra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare.