Vallkväll på Öland

Plats Torslunda
Datum och tid 14 maj, 18.30

Välkommen till en vallkväll på hushållningssällskapets försöksgård i Torslunda.
Måndagen den 14 maj kl. 18:30

Tema vall etablering och grönfoder

  • Provrutor
    Firmorna visar upp sina sorter och delar med sig av sina erfarenheter och rekommendationer
  • Valletablering
    Vilken insåningsstrategi ska man välja? Är helsäd ett bra alternativ? Hur bekämpar man bäst ogräs i vallinsådd?
  • Grönfoder (Kan nu användas som EFA)
    Vilka fördelar finner vi med grönfoder? Ska vi välja höst eller vårgröda? Vilket fodervärde har det? Det är några frågor som vi hoppas få svar på under kvällen.

Medverkande: Farmac AB, Swedish Agro, Svenska Lantmännen, Scandinavian Seed,
Svenska Foder, Växa och Hushållningssällskapet.

Svenska Lantmännen bjuder på korv med bröd.

Information:            Therese Tarler; 0706-056 755 eller Kurt Hallberg; 0703-33 83 20.

Anmälan:             Senast 14 maj kl 10.00 till 0480-156 70 eller på info.h@hushallningssallskapet.se