Vallkväll i Lindby & Östra Sörby på Öland

Plats Lindby & Östra Sörby på Öland
Datum och tid 16 maj, 18:30
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Välkommen till en vallkväll hos Farmac på Öland i Lindby och Andreas Folkesson i Östra Sörby.
Måndag 16 maj kl. 18:30.

Tema: Ekonomisk grovfoderproduktion med precision

  • Precision, kostnad och kapacitet i vallskörden
    Christer Johansson, teknikrådgivare.
  • Rätt kvävegiva till vall
    Vi tittar på provrutor i vall med givor från noll och uppåt. Linda af Geijersstam, odlingsutvecklare och växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet.
  • Spara foder med noggrann ensilering. Vilken typ av ensileringsmedel ska man välja?
    Matilda Johansson, Svenska vallföreningen.

Medverkande: Farmac på Öland AB, Svenska vallföreningen, Svenska Foder, Swedish Agro, Svenska Lantmännen, Växa och Hushållningssällskapet.
Svenska Foder & Swedish Agro bjuder på mat och kaffe.

Information
Linda af Geijersstam, 070-605 67 55 | Kurt Hallberg, 0703-33 83 20.

Anmälan
Senast 13 maj till 0480-156 70 eller till info.h@hushallningssallskapet.se 

Välkommen 16 maj kl. 18.30 | Samling hos Farmac på Öland, Lindby bygata 15.

Inbjudan i pdf-format hittar du här. (pdf)