Vallkurs OBS nytt datum!

Plats Torslunda
Datum och tid 18 mars, 10-15
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med greppa näringen

Välkommen på vallkurs!

Tillsammans med Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet kommer vi bland annat att diskutera hur vallodlingen kan ge mer protein och vad som händer när man gör en foderstat med låga proteinnivåer.

Tid:  Fredagen 18 mars kl. 10-15. Fika från kl. 9.30

Plats: Torslunda försöksstation

Kursen finansieras med EU-medel från Landsbygdsprogrammet via Länsstyrelsen i Kalmar.

Läs mer i Inbjudan här

Anmäl dig senast 10 mars  via formulär här