Vallkonferens i Uppsala

Plats Uppsala
Datum och tid 7 februari

Den viktigaste grödan för idisslare och hästar är vallen. Ur rådgivningssynpunkt har en del vallfrågor ibland hamnat ”mellan stolarna” dvs. mellan utfodrings- och växtodlingsrådgivaren. På allmän begäran planerar vi nu en uppföljare till Vallkonferens 2014 med ett program som vänder sig till rådgivare och alla andra intresserade av odling och utfodring av vall.

Programmet kommer bland annat att innehålla:
• Forskningsresultat från de senaste årens vallfoderförsök
• N-gödsling och skördestrategier
• Konservering och förluster
• Aktuellt om Grovfoderverktyget
• Vallmästarna – hur gör de för att lyckas?
• Parallell hästsession
Anmälan öppnar 1 november med registrering senast 11 december till lägsta pris.
Mer info hittar du på www.slu.se/vallkonferens-2017
Arrangörer: SLU, Hushållningssällskapen, Växa Sverige, LRF Mjölk