Vallkonferens i Uppsala 4-5 feb 2020

Plats Uppsala
Datum och tid 4 februari
Arrangör SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen.
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. I februari 2020 är det dags igen. Boka in den 4–5 februari i din kalender för Vallkonferens 2020 – kom, lyssna och ställ frågor!

Programmet kommer bland annat att innehålla:
• Ny teknik som hjälp i vallodlingen
• Grovfodereffektiva kor, mindre metanutsläpp
• Bete – naturbete, osynliga stängsel, tramptålighet
• Majs – sorter, sjukdomar
• Hjälpsådd och gödsling
• Vallar tåliga vid extremväder
• Kolinlagring och andra ekosystemtjänster
• Presentation av Årets Vallmästare
• Inno4Grass – goda tips från vallbönder
• Bra vallfoder en nyckel till god hälsa och välfärd hos hästar

Mer information kommer du att hitta på slu.se/vallkonferens2020