Vallfoderkurs

Plats Vreta Kluster, Klustervägen 13. Lokal Slätten
Datum och tid 10 december, 10-15. Fika från kl. 9.30
Arrangör Hushållningssällskapet Östergötland

Välkommen på vallkurs! Tillsammans med Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly från Sveriges Lantbruksuniversitet kommer vi bland annat att diskutera hur vallodlingen kan ge mer protein och vad som händer när man gör en foderstat med låga proteinnivåer.

Vallen är basen i foderstaten för mjölk- och nötköttsproduktion. Att lyckas med sin vallodling är nyckeln för en lyckad produktion av nötkött och mjölk. Vi har tillsammans med Östergötlands vallförening bjudit hit Nilla Nilsdotter-Linde och Rolf Spörndly från Sveriges lantbruksuniversitet för att dela med sig av sina kunskaper inom detta område.

Nilla Nilsdotter-Linde forskar och undervisar om vall och bete. Det blir ett speciellt fokus på baljväxterna och hur vi med hjälp av dessa kan få ut mer protein från vallodlingen. Arter, gödsling och vallblandningar är exempel på områden som tas upp på kursen.

Rolf Spörndly har under många år arbetat med rådgivning och forskning om vallfoder och mjölkproduktion. På kursen diskuterads alternativa proteinkällor , som hemmapressad rapskaka, och hur mjölkproduktionen påverkas när man utfodrar djuren med bara vallfoder och spannmål. Under dagen presenteras också den handlingsplan vid minskad vallskörd p.g.a. torka som tagits fram vid SLU.

Kursen riktar sig till både ekologiska och konventionella nötkötts- och mjölkproducenter.

Anmälan och avgift

Kursen finansieras genom landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri, men ni betalar 200 kr/person för mat och fika. Anmäl dig senast 2 december via formuläret nedan. Anmälan är bindande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Madeleine Wiström via e-post eller tele 0708-29 08 27.

Inbjudan för utskrift

Välkomna!

 

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Fyll i dina uppgifter för att anmäla dig. En anmälan per person.
    Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna redovisa uppgifterna för Jordbruksverket för att få utbildningen subventionerad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Vid evenemangen förekommer fotografering som kan komma att användas i framtida marknadsföring, samt för kommunicering på hemsida och i sociala medier. Kontakta personal på plats eller angiven kontaktperson innan evenemanget om du ej önskar vara med på bild.