Vall och betesträff för lammproducenter

Plats Ölands Skogsby
Datum och tid 3 juli, 18.30
Arrangör Fåravelsföreningen i samarbete med hushållningssällskapet och lantmännen

Vi diskuterar kring vall, bete och utfodring och tittar på odlingsförsök med vall på stationen och betessystem hos Torslundalamm.

  • Höst eller vår? Insådd i höstsäd.
  • Torktåliga vallblandningar. Bevattning.
  • Foderstater med grovfoderersättare
  • Betessystem med fållor. Återväxtbete & naturbete.
  • Projektet Grazing4AgroEcology

Måndag 3 juli 18.30

Torslunda försöksstation Skogsby 106B , Öland

Lantmännen bjuder på förtäring.

Välkomna!

 

Anmälan & mer info: louise.jonsson@lantmannen.com 073-028 99 94 eller Linda.af.geijersstam@lantmannen.com 076-495 65 47 senast 30/6. Meddela ev födoallergi.