Välkommen till vinterns HIR-träff!

Plats Skolsta
Datum och tid 15 december, 18.00

En inbjudan till våra HIR kunder i Stockholm, Uppsala, Södermanland och Västmanlands län.

Tid:               Torsdagen den 15 december 2016, kl. 18.00.

Plats:           Litslena Bygdegård, Skolsta

Kvällens ämnen:

  • Höstraps

Insekter – Lärdomar av året som gått och strategier för 2017

Gödsling – Hur gödslar vi i vår efter höstens vägning av biomassa?

Rapstävlingen – Vilka insatser avgjorde?

Beståndsuppbyggnad – Vilka parametrar påverkar skörden?

  • Preparatnyheter

Mer att välja på inom ogräs, svamp och stråförkortning 2017

Senaste försöksresultaten

Svamp i stråsäd

Sortförsök i vårgrödor

Jämförelse av olika kvävegödselmedel

Löss i vårsäd

  • Erfarenheter av gödsling utifrån nollrutor
  • Lönsamheten 2017

Hur står sig vårens grödor?

Är fröodling ett alternativ?

Ekologiska kalkyler jämfört med konventionella

Vi bjuder på kaffe och landgång!

Anmälan:   Senast tisdagen den 13 december till Hushållningssällskapets växel, tel. 018-56 04 00 eller e-post: david.alphen@hushallningssallskapet.se

David, Marcus, Line, Johan K, Johan G och Pia