Välkommen till vinterns HIR-träff!

Plats Hallsberg
Datum och tid 15 december, 17.00

En inbjudan till våra HIR kunder i Örebro län.

Tid:          Torsdagen den 15 december 2016, kl. 17.00.

Plats:      Församlingshemmet i Hallsberg, Kyrkogatan 1.

Kvällens ämnen:

  • Höstraps

Insekter – Lärdomar av året som gått och strategier för 2017

Gödsling – Hur gödslar vi i vår efter höstens vägning av biomassa?

Rapstävlingen – Vilka insatser avgjorde?

Bomullsmögel – Inventering 2016 och svampstrategier 2017

Beståndsuppbyggnad – Vilka parametrar påverkar skörden?

  • Preparatnyheter

Mer att välja på inom ogräs, svamp och stråförkortning 2017

Senaste försöksresultaten

Svamp i stråsäd

Sortförsök i vårgrödor och höstraps

Gödsling i höstvete

Jämförelse av olika kvävegödselmedel

Löss i vårsäd

  • Erfarenheter av gödsling utifrån nollrutor
  • Lönsamheten 2017

Hur står sig vårens grödor?

Är fröodling ett alternativ?

Ekologiska kalkyler jämfört med konventionella

Vi bjuder på kaffe och landgång!

Anmälan:   Senast måndagen den 12 december till Hushållningssällskapets växel, tel. 019-603 27 00 eller e-post: martin.pettersson@hushallningssallskapet.se

Varmt välkomna!

Henrik, Emelie och Martin