Välkommen till temakväll om hyggesfritt skogsbruk

Plats Frillesås
Datum och tid 25 maj, 18.00-21.00

Åsikterna och begreppsförvirring kring hyggesfritt skogsbruk är många och oavsett vad man har för åsikter om hyggesfritt skogsbruk är det bra med kunskap.

Under kvällen kommer Lars Drössler, forskare på SLU i Alnarp berätta vad forskningen kommit fram till och metoder för att bedriva hyggesfritt skogsbruk. Anders Hejnebo, Skogsstyrelsen kommer att berätta vad skogsvårdslagen säger samt skogsstyrelsens policy och rekommendationer.

Ambitionen för kvällen är att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk oavsett om man är förespråkare eller inte. Man kanske får anledning att omvärdera sina åsikter!

Datum och tid: 25 maj kl 18.00-21.00 Plats: Stråvalla bygdegård, Frillesås

Ladda ner inbjudan med karta

Välkommen med din anmälan!

Utrymme för frågor och diskussion finns givetvis med i planeringen. Enklare mat kommer att serveras under kvällen.

Självkostnadspris 160 kr/person. Betalning på plats alternativt Swish. Pris är exklusive moms.

Sista anmälningsdag är torsdag 23/5. Först till kvarn, begränsat antal platser. Anmälan sker till Olof Stenström, Hushållningssällskapet via telefon 035-465 04 eller e-post: olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se

Snabba fakta om föredragshållarna

Anders Hejnebo
Jag är jägmästare och jobbar som skogskonsulent på Skogsstyrelsen, Hallands distrikt. Huvudsaklig arbetsuppgift är tillsyn men jag kryddar tillvaron med hyggesfritt och andra korta inhopp i andra delar av Skogsstyrelsens breda verksamhet.

Lars Drössler
Jag har studerat skogsbruk och doktorerade i Tyskland, men jobbar sedan 2008 på SLU i Alnarp. Just nu har jag blivit docent i skogsskötsel. Jag forskar och undervisar om kontinuitetsskogsbruk och blandskog på SLU.

Olof Stenström
Jag är skogsmästare och arbetar som skogskonsult på Hushållningssällskapet Halland. Arbetar med rådgivning inom skogliga frågor mot det privata skogsbruket.