Flyttas fram, nytt datum kommer senare: Välkommen till en träff för Unga nötköttsföretagare

Plats Öjebyn
Datum och tid 15 juni, 18.00

Hur blir man mer kostnadseffektiv? Kan man förädla mer eller sälja sitt kött själv för att öka intäkterna? Att verka som köttproducent idag kan kännas vemodigt, med låga
producentpriser och ökad import av billigt kött från utlandet.

Framflyttad! Nytt datum kommer senare!

Program
18.00 Nya grödor, odla eget proteinfoder, sortval m.m. Jörgen Lundqvist, Lantmännen Piteå.

19.00 Närodlat foder kan användas i den egna marknadsföringen. Närproducerat ligger i tiden och är ett mervärde som konsumenter kan tänka sig att betala mer för. Sara Byström, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

19.45-20.30 Ekonomi och nya marknader? Federico Cuellar, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

Avgift
Kostnad för deltagare är 200 kr, vi serverar Nordcharks hamburgare. Fakturering sker via Gröna Navet! Alla priser är exkl. moms.

Frågor och anmälan
Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se

grona navet